banner

SONY

 

 

Informacja dla uczestników konferencji

 

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbędzie się konferencja zatytułowana „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.

Wszyscy uczestnicy konferencji muszą ze względów organizacyjnych zająć miejsca w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do godziny 9:50.

Dojście do miejsca konferencji i wejścia (CI), którym wchodzą uczestnicy przedstawione jest na poniższej mapce

Sejm konferencja WEJSCIE

 


UWAGA!!! Wszyscy wchodzący na konferencję muszą mieć ze sobą dokument ze zdjęciem i danymi podanymi w czasie rejestracji. Dokument okazywany jest Straży Marszałkowskiej przy wejściu. Wszyscy uczestnicy są poddani kontroli takiej jak osoby wchodzące do Sejmu, w związku z tym ze sobą nie należy brać urządzeń i przedmiotów, które wydłużą tą kontrolę. Wszelkie urządzenia nadawczo - odbiorcze (typu radiotelefony) powinny być pozostawione w domu lub w samochodach, nie dotyczy to telefonów komórkowych.

Po wejściu do Sejmu uczestnicy zostaną skierowani do szatni gdzie pozostawią okrycia i ewentualne bagaże podręczne, następnie odbiorą identyfikatory w recepcji konferencji.

Identyfikatory bezwzglednie muszą być umieszczone w miejscu widocznym podczas całej konferencji.

Ze względu na nagrywanie całości konferencji i dostępności tego nagrania dla wszystkich zainteresowanych nie potrzeba mieć ze sobą urządzeń nagrywających.

Przy wejściu na uczestników konferencji będą czekać harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy będą kierować uczestników w odpowiednie miejsca.

Bezwzględnie należy wykonywać polecenia Straży Marszałkowskiej i Harcerzy z identyfikatorami "organizator".


Informacja dla przyjeżdżających samochodem

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbędzie się konferencja zatytułowana „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.
Uczestnicy konferencji nie mają uprawnień do parkowania samochodów na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z tym parkowanie samochodów odbywa się na ogólnodostępnych parkingach oraz w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W strefie płatnego parkowania możliwe jest wnoszenie opłat SMS'em.

 

- opłaty za parkowanie w SPPN wynoszą :

 

pierwszą godzinę    - 3,00 zł
drugą godzinę        - 3,60 zł
trzecią godzinę       - 4,20 zł
czwartą i kolejne  - po 3,00 zł

Za odcinki czasu inne niż pełne godziny minimalna opłata wynosić będzie 0,50 zł

Poniżej informacja o najbliższych miejsca konferencji parkingach.

 

- parkingi w Centrum Warszawy najbliżej miejsca konferencji

 

Lokalizacja

Liczba miejsc

ul. Chmielna ( r. Brackiej )

27

pl. Defilad

430

Al. Jerozolimskie 32

200

ul. Łazienkowska

170

Dworzec Centralny ( str. płd. )

50

Wokół PKiN

560

ul. Myśliwiecka

80

ul. Myśliwiecka ( pod wiaduktem T.Ł. )

60

 

 

Informujemy, że aby na czas przyjść na konferencję należy wcześniej przyjechać. Organizatorzy sugerują aby przyjeżdżający samochodem na konferencję w Warszawie byli około godziny 8:00 co pozwoli na spokojne znaleźenie miejsca do zaparkowania samochodu.


Informacja dla przyjeżdżających pociągiem

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbędzie się konferencja zatytułowana „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”.

Uczestnicy przyjeżdżający na konferencję pociągiem wysiadają na dworcu WARSZAWA CENTRALNA. Z pociągu przesiadają się do komunikacji miejskiej. Tramwaju w kierunku Praga dojeżdżają do przystanku Muzeum Narodowe i tam jeden przystanek pieszo do placu Trzech Krzyży lub wsiadaja do autobusu nr 127 z przystanku obok Hotelu Marriott przejazd 3 przystanki, na przystanku ostatnim (Plac Trzech Krzyży) wysiadamy i kierujemy się do ulicy Wiejskiej.

 

www