banner

SONY

o Konferencji

Idea i koncepcja odbycia na terenie Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej konferencji dotyczącej krótkofalarstwa i radioamatorów powstała po posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej 24 października 2012 roku, które procedowały nad nowelizacją Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. O przeprowadzeniu takiej konferencji powiedział podczas rozmowy po posiedzeniu wspólnym obu komisji Pan Senator dr Grzegorz Czelej Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Od tego dnia był pomysł i cel trzeba było to wszystko przygotować wraz programem konferencji. W rozmowach przedstawicieli organizacji radioamatorskich w tym z Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców ustalono, że konferencja ma być szerokim pokazaniem działalności krótkofalowców. Uczestnikami konferencji mają być wszyscy zainteresowani radioamatorzy oraz przedstawiciele organizacji używających łączność służbową. Do końca listopada 2012 roku przygotowany został program konferencji, jej hasło przewodnie oraz lista osób, które podczas niej będą przedstawiać kolejne tematy.

Uzgodnione tematy konferencji oraz jej hasło przewodnie przekazane zostało Panu Senatorowi dr Grzegorzowi Czelejowi, który propozycje konferencji przedstawił na posiedzeniu Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Minęło dwa miesiące od powstania pomysłu konferencji i Prezydium Senatu RP postanowiło o tym, że konferencja odbędzie się 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Sali najbardziej prestiżowej w kompleksie parlamentarnym, trzeciej sali po sali plenarnej Sejmu RP i sali plenarnej Senatu RP. To w tej sali odbywają się najczęściej konferencje prasowe Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Premiera RP. To w tej sali odbywają się najważniejsze wydarzenia związane z pracą Sejmu RP.

12 marca 2013 roku zasiądą w tej sali przedstawiciele środowiska Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej i organizacji pozarządowych korzystających w swojej działalności z łączności służbowej. Obecni będą również na konferencji przedstawiciele IARU.

Na konferencję zostali zaproszeni Ministrowie Gospodarki, Administracji i Cyfryzacji, Środowiska i Spraw Wewnętrznych, Posłowie i Senatorowie. Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Prezesem Urzędu, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Obrony Cywilnej Kraju, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

 

www